STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 49/LLV-TTHĐND-UBND 06/12/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)
2 48/LLV-TTHĐND-UBND 29/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP
3 47/LLV-TTHĐND-UBND 22/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 47 từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)
4 44/LLV-TTHĐND-UBND 08/11/2021 LLỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN(Tuần thứ 44 từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP
5 45/LLV-TTHĐND-UBND 08/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN(Tuần thứ 45 từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP
6 43/LLV-TTHĐND-UBND 25/10/2021 LỊCH LÀM VIỆCCỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)
7 42/LLV-TTHĐND-UBND 18/10/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
8 41/LLV-TTHĐND-UBND 11/10/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN(Tuần thứ 41 từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
9 40/LLV-TTHĐND-UBND 04/10/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
10 39/LLV-TTHĐND-UBND 27/09/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)
11 38/LLV-TTHĐND-UBND 20/09/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 38 từ ngày 19/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
12 37/LLV-TTHĐND-UBND 12/09/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
13 36/LLV-TTHĐND-UBND 05/09/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 05/9/2021 đến ngày 10/9/2021)
14 35/LLV-TTHĐND-UBND 30/08/2021 Lịch làm việc Tuần  35 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.
15 34/LLV-TTHĐND-UBND 23/08/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 22/8/2021 đến ngày 27/8/2021)
16 33/LLV-TTHĐND-UBND 16/08/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 15/8/2021 đến ngày 20/8/2021)
17 32/LLV-TTHĐND-UBND 09/08/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 08/8/2021 đến ngày 13/8/2021)
18 31/LLV-TTHĐND-UBND 02/08/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 31 từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021)
19 30/LLV-TTHĐND-UBND 26/07/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)
20 29/LLV-TTHĐND-UBND 19/07/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 29 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021)
21 28/LLV-TTHĐND-UBND 12/07/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 28 từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021)
22 26/LLV-TTHĐND-UBND 27/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 26 từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)
23 25/LLV-TTHĐND-UBND 20/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 25 từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)
24 24/LLV-TTHĐND-UBND 14/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 13/6/2021 đến ngày 18/6/2021)
25 23/LLV-TTHĐND-UBND 07/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 23 từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)
26 22/LLV-TTHĐND-UBND 31/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 30/5/2021 đến ngày 04/6/2021)
27 21/LLV-TTHĐND-UBND 25/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021)
28 20/LLV-TTHĐND-UBND 17/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 20 từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)
29 19/LLV-TTHĐND-UBND 09/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 09/5/2021 đến ngày 14/5/2021
30 18/LLV-TTHĐND-UBND 04/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 18 từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)
31 16/LLV-TTHĐND-UBND 27/04/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 16 từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)
32 17/LLV-TTHĐND-UBND 27/04/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 17 từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)
33 15/LLV-TTHĐND-UBND 12/04/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 15 từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)
34 14/LLV-TTHĐND-UBND 05/04/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 14 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)
35 13/LLV-TTHĐND-UBND 29/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 13 từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)
36 12/LLV-TTHĐND-UBND 22/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 12 từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)
37 11/LLV-TTHĐND-UBND 16/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)
38 10/LLV-TTHĐND-UBND 08/03/2021 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 10 từ ngày 07/3/2021 đến ngày 12/3/2021)
39 09/LLV-TTHĐND-UBND 01/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021)
40 08/LLV-TTHĐND-UBND 22/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)
41 06+07/LLV-TTHĐND-UBND 08/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 06+07 từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021)
42 05/LLV-TTHĐND-UBND 01/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/02/2021)
43 04/LLV-TTHĐND-UBND 25/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 04 từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021)
44 03/LLV-TTHĐND-UBND 18/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 03 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)
45 02/LLV-TTHĐND-UBND 11/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)
46 01/LLV-TTHĐND-UBND 04/01/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)
47 53/LLV-TTHĐND-UBND 28/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 53 từ ngày 26/12/2020 đến ngày 01/01/2021)
48 52/LLV-TTHĐND-UBND 21/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 52 từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP
49 51/LLV-TTHĐND-UBND 14/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 13/12/2020 đến ngày 19/12/2020)
50 50/LLV-TTHĐND-UBND 07/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Tuần thứ 50 từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020)

49/LLV-TTHĐND-UBND

Lịch làm việc Tuần 49 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Thời gian đăng: 06/12/2021

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây