hien ke
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 11/LLV-UBND 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
152 11/LLV-TTHĐND 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 11 từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
153 10/LLV-UBND 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 10 từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)
154 10/LLV-TTHĐND 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022)
155 09/LLV-UBND 28/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022)
156 09/LLV-TTHĐND 28/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 09 từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)
157 08/LLV-TTHĐND 21/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
158 07/LLV-UBND 21/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 08 từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
159 07/LLV-TTHĐND 14/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022
160 07/LLV-TTHĐND 14/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 07 từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)
161 05/LLV-UBND 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 05 từ ngày 30/01/2022 đến ngày 06/02/2022)
162 06/LLV-UBND 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
163 06/LLV-TTHĐND 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
(Tuần thứ 06 từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
164 04/LLV-UBND 24/01/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 04 từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)
165 04/LLV-TTHĐND 24/01/2022 Lịch làm việc Tuần 04 +05/2022 của TT HĐND huyện
166 03/LLV-TTHĐND 17/01/2022 Lịch làm việc tuần 03/2021 của Thường trực HĐND huyện Bù Đăng
167 02/LLV-TTHĐND 10/01/2022 Lịch làm việc tuần thứ 2/2021 của Thường trực HĐND huyện Bù Đăng
168 01/LLV-TTHĐND 07/01/2022 Lịch làm việc tuần 1/2022 của TT HĐND huyện
169 01/LLV-TTHĐND-UBND 04/01/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 01 từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)
170 50/LLV-TTHĐND-UBND 20/12/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 50 từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021)
171 51/LLV-TTHĐND-UBND 20/12/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 51 từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)
172 49/LLV-TTHĐND-UBND 06/12/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 49 từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)
173 48/LLV-TTHĐND-UBND 29/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 48 từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP
174 47/LLV-TTHĐND-UBND 22/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 47 từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)
175 44/LLV-TTHĐND-UBND 08/11/2021 LLỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN(Tuần thứ 44 từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP
176 45/LLV-TTHĐND-UBND 08/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN(Tuần thứ 45 từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP
177 43/LLV-TTHĐND-UBND 25/10/2021 LỊCH LÀM VIỆCCỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 43 từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)
178 42/LLV-TTHĐND-UBND 18/10/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 42 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
179 41/LLV-TTHĐND-UBND 11/10/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN(Tuần thứ 41 từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
180 40/LLV-TTHĐND-UBND 04/10/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 40 từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
181 39/LLV-TTHĐND-UBND 27/09/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 39 từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)
182 38/LLV-TTHĐND-UBND 20/09/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 38 từ ngày 19/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
183 37/LLV-TTHĐND-UBND 12/09/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 37 từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
184 36/LLV-TTHĐND-UBND 05/09/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 36 từ ngày 05/9/2021 đến ngày 10/9/2021)
185 35/LLV-TTHĐND-UBND 30/08/2021 Lịch làm việc Tuần  35 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.
186 34/LLV-TTHĐND-UBND 23/08/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 34 từ ngày 22/8/2021 đến ngày 27/8/2021)
187 33/LLV-TTHĐND-UBND 16/08/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 33 từ ngày 15/8/2021 đến ngày 20/8/2021)
188 32/LLV-TTHĐND-UBND 09/08/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 32 từ ngày 08/8/2021 đến ngày 13/8/2021)
189 31/LLV-TTHĐND-UBND 02/08/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 31 từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021)
190 30/LLV-TTHĐND-UBND 26/07/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 30 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)
191 29/LLV-TTHĐND-UBND 19/07/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 29 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021)
192 28/LLV-TTHĐND-UBND 12/07/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 28 từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021)
193 26/LLV-TTHĐND-UBND 27/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 26 từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)
194 25/LLV-TTHĐND-UBND 20/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 25 từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)
195 24/LLV-TTHĐND-UBND 14/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 13/6/2021 đến ngày 18/6/2021)
196 23/LLV-TTHĐND-UBND 07/06/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 23 từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)
197 22/LLV-TTHĐND-UBND 31/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 22 từ ngày 30/5/2021 đến ngày 04/6/2021)
198 21/LLV-TTHĐND-UBND 25/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 21 từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021)
199 20/LLV-TTHĐND-UBND 17/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 20 từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)
200 19/LLV-TTHĐND-UBND 09/05/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
(Tuần thứ 19 từ ngày 09/5/2021 đến ngày 14/5/2021
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,047
  • Tháng hiện tại103,600
  • Tổng lượt truy cập17,398,184
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây