Lịch làm việc Tuần  28 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Lịch làm việc Tuần  28 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

 •   05/07/2020 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 1226
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  27 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Lịch làm việc Tuần  27 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

 •   28/06/2020 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 1742
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  26 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  26 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   22/06/2020 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 849
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   15/06/2020 06:10:00 AM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  24 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  24 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   08/06/2020 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 752
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần 23 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Lịch làm việc Tuần 23 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

 •   01/06/2020 07:05:00 AM
 •   Đã xem: 678
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  22 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  22 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   25/05/2020 06:39:00 AM
 •   Đã xem: 600
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  21 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Lịch làm việc Tuần  21 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

 •   18/05/2020 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  20 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  20 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   11/05/2020 01:32:00 PM
 •   Đã xem: 1073
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  19 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  19 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   04/05/2020 01:45:00 PM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  18 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Lịch làm việc Tuần  18 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

 •   27/04/2020 06:23:00 AM
 •   Đã xem: 1617
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  17 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  17 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   19/04/2020 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  16 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  16 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   13/04/2020 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  15 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  15 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   07/04/2020 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 1118
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  14 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Lịch làm việc Tuần  14 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

 •   30/03/2020 11:19:00 AM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  13 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  13 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   23/03/2020 08:06:00 AM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  12 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  12 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   16/03/2020 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  11 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

Lịch làm việc Tuần  11 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng. 

 •   09/03/2020 07:02:00 AM
 •   Đã xem: 466
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc Tuần  10 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Lịch làm việc Tuần  10 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

 •   02/03/2020 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

26/LLV-UBND

Lịch làm việc Tuần lễ thứ 26/2022 của UBND huyện.

Thời gian đăng: 27/06/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây