Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 511/QD-UBND 24/04/2020 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
2 2707//QĐ-UBND 02/01/2020 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
3 2706//QĐ-UBND 02/01/2020 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
4 2705//QĐ-UBND 02/01/2020 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
5 2704//QĐ-UBND 02/01/2020 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
6 2703//QĐ-UBND 02/01/2020 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
7 2702//QĐ-UBND 02/01/2020 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
8 2701//QĐ-UBND 02/01/2020 thu hồi đất của hộ ông (bà)
9 2700//QĐ-UBND 02/01/2020 thu hồi đất của hộ ông (bà)
10 2699//QĐ-UBND 02/01/2020 thu hồi đất của hộ ông (bà)
11 2698/QĐ-UBND 02/01/2020 thu hồi đất của hộ ông (bà)
12 2697/QĐ-UBND 02/01/2020 thu hồi đất của hộ ông (bà)
13 1518/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
14 1517/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
15 1516/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
16 1515/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
17 1514/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
18 1513/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
19 1511/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
20 1512/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
21 1510/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
22 1509/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
23 1508/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
24 1507/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
25 1506/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
26 1505/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
27 1504/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
28 1503/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
29 1502/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
30 1501/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
31 1500/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
32 1499/QĐ-UBND 28/10/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
33 242/TB-UBND 28/10/2019 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng trường THCS Nghĩa Trung ,xã Nghĩa Trung ,huyện Bù Đăng
34 22/TB -TCKH.HTX 03/10/2019 Thông báo về việc vi phạm của các Hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.
35 20/TB – TCKH-KD 03/10/2019 Thông báo Về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
36 884/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
37 883/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
38 882/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
39 881/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
40 880/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
41 879/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
42 878/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
43 877/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
44 876/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
45 875/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
46 873/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
47 872/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
48 871/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
49 870/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)
50 869/QĐ-UBND 25/06/2019 Thu hồi đất của hộ ông (bà)

30/LLV-TTHĐND-UBND

Lịch làm việc Tuần  30 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Thời gian đăng: 26/07/2021

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây