hien ke

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 857/QĐ-UBND 28/06/2023 Công bố đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết TTHC xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2 BĐQH 05/04/2023 Banr đồ quy hoạch TTHC xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
3 2831/QĐ-UBND 05/04/2023 Phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết TTHC xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
4 2675/QĐ-UBND 31/03/2023 V/v công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Bù Đăng
5 2674/QĐ-UBND 31/03/2023 V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Bù Đăng (Dự toán trình HĐND huyện)
6 2837/QĐ-UBND 31/03/2023 V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Bù Đăng (Dự toán đã được HĐND huyện phê duyệt)
7 66/TB-UBND 06/04/2022 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Bù Đăng.
8 06/04/2022 Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Bù Đăng.
9 /BB-UBND 06/04/2022 Báo cáo thiết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Bù Đăng.
10 624/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
11 1797/QĐ-UBND 20/10/2022 Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định
12 38/KH-BQLXD 12/10/2022 Kế hoạch chuyển đổi IPV6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của Ban QLXD tỉnh Bình Phước gia đoạn 2022 - 2025.
13 22/TB-TTPTQĐ 12/10/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
14 QHSDĐ2030 20/09/2022 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
15 HTSD 20/09/2022 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2030.
16 BCSDĐ2030 20/09/2022 Báo cáo hệ thống biểu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
17 166/TB-UBND 20/09/2022 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
18 1516/QĐ-UBND 20/09/2022 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
19 1601/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Ba, ngụ tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
20 627/QĐ-HĐTD 16/03/2022 Ban hành nội quy tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Bù Đăng.
21 32/TB-HĐTD 16/03/2022 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện
22 30/TB-HĐTD 16/03/2022 Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện
23 283/TB-UBND 13/12/2021 Kết quả xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.
24 260/TB-UBND 24/11/2021 Danh mục tài liệu phỏng vấn để kiểm tra năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Bù Đăng năm 2021.
25 1938/UBND-NC 23/09/2021 Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau thời gian giản cách xã hội.
26 218/BC-UBND 12/09/2021 Về việc công bố đường dây điện thoại của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã của huyện Bù Đăng
27 1820/UBND-VX 12/09/2021 Công văn về việc bảo đảm cung cấp lương thực, an sinh xã hội; đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống người dân, đảm bảo thông suốt hàng hóa, không để xảy ra đứt gãy hệ thống cung ứng.
28 1812/UBND-VX 12/09/2021 Thực hiện lấy mẫu diện rộng phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
29 1811/UBND-KT 12/09/2021 Tăng cường kiểm tra công tác phòng,chống dịch covid-19 tại các doanh nghiệp ,cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
30 1799/UBND-NC 12/09/2021 Thực hiện chuyển đổi các chốt bảo vệ vùng xanh thành các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Bù Đăng.
31 1790/TTCH 12/09/2021 Phân công lịch trực trung tâm ban chỉ huy phòng,chống dịch Covid-19
32 1172/UBND-NC 08/09/2021 Thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện Bù Đăng
33 1770/UBND-VX 08/09/2021 Tổ chức cách ly và giám sát cách ly các trường hợp F1,F2 tại nhà ,giám sát các xe giao hàng hóa trên địa bàn huyện
34 2940/UBND-KGVX 04/09/2021 Điều chỉnh mức độ nguy cơ dịch bệnh của các địa phương
35 2969/UBNT-KT 04/09/2021 Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng
36 3373/BXD-GD 04/09/2021 Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng.
37 3849/QĐ-UBND 03/09/2021 Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-10 tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Đức Liều
38 1753/UBND-TH 03/09/2021 Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
39 3843/QĐ-UBND 03/09/2021 Thành lập khu cách ly tập trung phòng,chống dịch Covid-19 tại trường THCS Phan Bội Châu, thị trấn Đức Phong.
40 3841/QĐ-UBND 03/09/2021 Thành lập chốt kiểm soát phòng,chống dịch Covid-19 tại Km 21 tuyến quốc lộ 14 trên điạ bàn xã Nghĩa Trung.
41 3829/QĐ-UBND 31/08/2021 Điều chỉnh phạm vi khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời phòng,chống dịch bệnh Covid -19 tại xã Bình Minh ,huyện Bù Đăng.
42 3815/QĐ-UBND 30/08/2021 Cách ly xã hội để phòng,chống dịch Covid-19 tại các xã : Thọ Sơn,Minh Hưng và Bình Minh,huyện Bù Đăng
43 3814/QĐ-UBND 30/08/2021 Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời phòng,chống dịch bệnh Covid -19 tại xã Bình Minh ,huyện Bù Đăng
44 68/2021/TT-BTC 30/08/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
45 23/2021/QĐ-TTg 30/08/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
46 47/2021/TT-BTC 30/08/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
47 44/2021/NĐ-CP 30/08/2021 Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
48 112/2020/TT-BTC 30/08/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
49 83/2020/TT-BTC 30/08/2021 Hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
50 22/2020/QĐ-TTg 30/08/2021 Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ.
Số kí hiệu Trích yếu
08/LLV-UBND

Thời gian đăng: 19/02/2024

Lịch làm việc tuần lễ thứ 08/2024 của UBND huyện

PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
1022
speed
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay134
  • Tháng hiện tại123,524
  • Tổng lượt truy cập18,218,669
THÔNG TIN QUY HOẠCH
 
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
4 congbao
 
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

giam ngheo
DON THU KHNTC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây