Lịch làm việc Tuần 27 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 26 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 24 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 23 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 22 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 21 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 20 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 18 & 19 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 17 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 16 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 15 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 14 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 13 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 12 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 11 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 10 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 8 & 9 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 7 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Thông báo về Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng và trả lại tiền lệ phí xét tuyển cho thí sinh năm 2014. Lịch làm việc Tuần 6 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 5 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 4 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 03 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 02 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Kết quả điểm tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2014. Lịch làm việc Tuần 01 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 52 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 51 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 50 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 49 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 48 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 47 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 46 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng THÔNG BÁO : Về việc thay đổi địa điểm khai mạc và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Lịch làm việc Tuần 45 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng THÔNG BÁO : Về việc thay đổi địa điểm ôn tập và nhắc lại địa điểm phỏng vấn cho thí sinh dự xét tuyển viên chức huyện. Lịch làm việc Tuần 44 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 43 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 42 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 41 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 40 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 39 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 38 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 37 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 36 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 35 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 34 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 33 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 32 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 31 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 30 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 29 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 28 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 27 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 26 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 25 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 24 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 23 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 22 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 21 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 20 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 19 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 18 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 17 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 16 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh – thác đứng huyện Bù Đăng. Lịch làm việc Tuần 15 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 13 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 12 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng Lịch làm việc Tuần 11 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 CỦA TT. HĐND VÀ UBND HUYỆN

Lịch làm việc tuần 25 của TT.HĐND và UBND huyện

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 CỦA TT. HĐND VÀ UBND HUYỆN

Bù đăng Google
Thông tin chung
Tổ chức bộ máy
Tin tức - sự kiện
Liên kết Website
Tin tức - Sự kiện
Trong nước Ngoài nước Thông tin khác
HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO VIÊN THÁNG 6/2015 Tin có hình

Ngày 25/6, Ban tuyên giáo huyện ủy Bù Đăng đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cơ sở định kỳ cho trên 100 cán bộ làm công tác tuyên giáo; khoa giáo; báo cáo viên cơ sở cấp huyện; các đồng chí làm công...

Chi tiết >>>

Tin trong huyện
Định hướng quy hoạch Chỉ tiêu kế hoạch Kết quả thực hiện
THÍ SINH PHAN THỊ KIM HẰNG – BÍ THƯ XÃ ĐOÀN ĐỨC LIỄU ĐẠT GIẢI NHẤT TẠI HỘI THI BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI CỤM THI ĐUA SỐ 5 NĂM 2015 Tin có hình

Huyện Đoàn Bù Đăng vừa đăng cai tổ chức hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi lần II năm 2015. Hội thi thu hút 19 thí sinh là bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn thuộc Cụm thi đua số 5, gồm 3 Huyện: Bù Đăng,...

Chi tiết >>>
Bù Đăng: Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2015 Tin có hình
Sáng ngày 23/6/2015, Ban an toàn giao thông huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí...

Chi tiết >>>
KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND XÃ ĐỨC LIỄU BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐND - UBND XÃ NHIỆM KỲ 2011-2016 Tin có hình
 
HĐND xã Đức Liễu khóa V vừa tổ chức kỳ họp bất thường nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của  HĐND- UBND xã Đức Liễu. Đồng chí Lê A- trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy cùng đại biểu...

Chi tiết >>>
ĐOÀN GIÁM SÁT NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI XÃ ĐĂKNHAU VÀ ĐƯỜNG 10 Tin có hình

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện  6 tháng đầu năm và phương...

Chi tiết >>>
HĐND THỊ TRẤN ĐỨC PHONG TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN Tin có hình

Ngày 12/6, HĐND thị trấn Đức Phong khóa IV (4) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 bất thường nhằm báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và kiện toàn các chức danh...

Chi tiết >>>

Tin nổi bật
Báo điện tử
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử UBND Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước
Giấy phép của Cục Báo Chí - Bộ Thông Tin và Truyền Thông số : 000 /GP-CBC. Ngày 00 Tháng 00 Năm 0000
Bản quyền HUYỆN BÙ ĐĂNG TỈNH BÌNH PHƯỚC